Læringscirkler

Betydningsfulde cirklemøder er udviklet under masterstudiet på DPU. Grundformen er inspireret fra læringscirkler, men med flere kvalificerende og kritiske tiltag. Det fælles professionellesprog blandt deltagerne bliver styrket via arbejdet med forskningsrelateret tekster. Den enkelte deltager får styrket sin autensitet og nysgerrighed, da det betydningsfulde for den enkelte er i centrum for dialog og handlinger mellem mødegangene.

Betydningsfulde cirkelmøder

"Vi har arbejdet med mødeformen, fordi udvikling af egen praksis samt at blive klogere for derefter at kunne ændre på egen opfattelse af en given problemstilling, altid vil ligge højt på dagsordenen for pædagogiske ledere og undervisere." Claus Helbert Pedersen vicerektor

Styrkelse af sprog


Typisk vil de 4-8 deltagere mødes tre gange henover 1/2 år. Deltagerne beskriver, hvordan de oplever at deres sprog er blevet mere professionelt pga. arbejdet med de forskningsrelateret tekster. De er mere præcise i deres søgen efter hjælp og beskrivelse af udfordringer bagefter.

Handlekraft


Under forløbet arbejder den enkelte med afsæt i egen nysgerrighed og barrierer, der hindrer handling. F.eks. at skabe en ny mødekultur med drive og dialog. Deltagerne beskriver efterfølgende, hvordan de nu handler på ideer  fremfor at lade barrierer bremse deres drive. De tør også være mere åbne om egen frygt eller udfordringer.

Ekstern mødeleder


Cirkelmøderne er kendetegnet ved, at Tine Dalskov er ekstern mødeleder. Dette styrker den professionelle samtale. Når dialogen tager form af brok eller frustrationer, bliver det vendt til en åben samtale om energi og barrierer. Deltagerne udtrykker, at den eksterne mødeleder gør en forskel for dialogen og udbyttet af møderne. Tine har mange års erfaring af facilitering af møder.

Debatrådet Tølløse Slots Efterskole 22/23 på hovedescenen

Demokratisk dannelse - Folkemøde Holbæk

“Kære Tine - et kæmpe, kæmpe stort og ægte TAK for både dig og alt det du har bidraget med”


Projektleder Rikke Klindt

Grib demokrati


Folk udgav i 2021 bogen "Grib demokrati - om at styrke unges demokratiske selvtillid, handlekraft og mod". Her bidrager jeg med mit arbejde med frirumsdebatformen. I kan læse mere på henholdsvis s. 82 og 86 i bogen. Link til gratis download af "Grib demokratiet"