Betydningsfulde cirkelmøder

Et opgør med eksterne kurser og dårlige møder.

 

Sammen skaber vi Betydningsfulde cirkelmøder ved:

 

  • et samspil mellem dine

interesser i bearbejdningen af de

forskningsrelaterede tekster og

praksisudfordringer.

 

  • at der kun er et ekstern krav - handling

 

  • et samspil mellem ekstern mødeleder og 4-7

interne deltagere.

 

  • at du får et professionelt handlingsrum,

hvor forandring bliver skabt i den for dig

betydningsfulde retning.

Ring og hør mere om

Betydningsfulde cirkelmøder

 

Tlf. 51720027

Nysgerrigheden udfolder sig under Betydningsfulde cirkelmøder

 

Vigtige vaner forbliver, mens nye øjne på praksis bliver åbnet.

Deltagernes nysgerrighed og mod er afsættet for udvikling af egen praksis.

 

Opdateret på nyeste forskning

 

For både ledere og lærere er det en udfordring at finde tid til at holde sig opdateret indenfor den nyeste forskning.

 

I cirkelmøderne sker denne opdatering i samspillet med forskningsrelateret tekster og den eksterne mødeleder. Jeg udvælger relevante og let læselige tekster med afsæt i et fælles tema. Temaet kan f.eks. være motivation. Denne nye viden skaber et fælles begrebsapperat blandt deltagerne og styrker helikopterblikket på ens styrker og svagheder i egen praksis.

 

Den enkelte oplever et professionelt handlingsrum

 

For:

- der er ingen eksterne mål

- der er plads til at fordybe sig

- dialogformen skaber plads til alle

 

 

 

 

 

.

 

 

- Retning i tiden

 

 

Mod * Vanebrud * Ansvar